Aktuality

11.1.2019

Podpora ze strany JMK

Rádi bychom poděkovali za podporu v roce 2018, které se nám dostalo ze strany JMK v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně...

10.1.2018

Podpora ze strany JMK

Rádi bychom poděkovali za podporu v roce 2017, které se nám dostalo ze strany JMK v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně...

STROM


Hlavní strana

Spolek Sdružení TáboRnických Oddílů Mládeže (STROM) je dobrovolné sdružení osob organizovaných zpravidla v oddílech, které se zabývají především výchovou dětí a mládeže dle vlastní metodiky. V současné době jsou jeho součástí dva základní články.

  

Základem a cílem činnosti STROM je práce s dětmi, tábornická činnost a hry, které pomáhají objevovat jejich nadání a schopnosti, podněcovat zájem dětí, posilovat víru ve vlastní schopnosti a rozvíjet fyzickou zdatnost. Upevňovat zdravé sebevědomí, které je základem pro další harmonický rozvoj osobnosti dítěte, etiku vzájemných vztahů, toleranci a estetické cítění.

 

Podporují nás: 

Jihomoravský kraj - Naše činnost je každoročně podporována ze strany Jihomoravského kraje v rámci dotačního projektu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. 

 V roce 2018 jsme obdrželi podporu v rámci projektu Materiální vybavení táborové základny Pod Sokolí Horou, čtyři Dvory - Prosetín. Za poskytnutou podporu děkujeme.

 

Magistrát města brna - Každoročně získáváme finanční podporu ze strany Magistrátu města Brna díky neinvestičním dotacím z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Veškeré podpory si velmi vážíme.